برای ثبت خاطرات و تجربیات زندگی راه های زیادی وجود دارد که نوشتن یکی از راحت ترین و بی دردسر ترین آنهاست.

وبلاگ «چرک نویس های بانویی از دهه ی شصت» با نوشتن از لحظات متخلف زندگی و ثبت آنها در قالب یادداشت و چرکنویس فضای خاصی از دنیای اطراف خودش رو ترسیم کرده.