ذهن انسان سرشار از رویاها و زیبایی های نادر و دنیایی از تفکرات مجهوله.

یکی از درهای راه یافتن به این دنیا، به رشته تحریر درآوردن تمام تصویرهای ذهنی ست.

وبلاگ «درهای یه وری» با نوشتن از تصورات یک ذهن خلاق دنیایی شگفت انگیز رو برای علاقمندان به زیبایی های نامحدود به همراه داره.