مشاعره همیشه یکی از بهترین مسابقات جمعی بوده، ولی به یاد داشتن و به یاد آوردن بیت های بی شمار از شاعران مختلف تمرکز زیادی می خواد.

وبلاگ «شعر و مشاعره» یکی از بهترین مراجع اشعار فارسی براساس ترتیب حروف الفبا هست.