خوندن و نوشتن بر پایه احساسات و افکار یکی از درهای ورود به دنیای یک نویسنده است.

توی وبلاگ «آقای نوستالژی» از حساسترین لحظات ممکن تا دردناکترین دقایق زندگی رو میشه خواند و دید.