با نوشتن افکار، خودتون رو در زبان کلمات توصیف کنید.

وبلاگ «پرانتز زندگیم» یکی از بهترین توصیفات در نوع خودش هست که بهتون پیشنهاد میکنیم.