وبلاگ «کوچه سیزدهم» یکی از مجموعه های خوب و بی نظیر ادبیات و اشعار مختلف که میتونه شما رو به راحتی توی دنیا و ذهن شاعران مختلف غرق کنه.