نوشتن خاطرات حس خاصی داره حالا اگر اون خاطرات از حرفه و شغلی که براش تلاش زیادی کرده باشید جذاب تر میشه.

پزشکی اهل قلم با نوشتن از خاطرات زندگی حرفه ای خودش توی وبلاگ «وب نوشته های یک جراح» سخت ترین ها و زیباترین لحظاتش رو در اختیار همه گذاشته.