یکی از عادت های خوب که ذهن رو خلاق هم میکنه نوشتن هست، نوشتن از لحظه های مختلف زندگی، هیجانات، حرفه و شغل یا حتی علم و دانش.

وبلاگ «دختری از دیار بختیاری» با نوشتن از روحیات و لحظه های مختلف یک انسان حال و هوای خاصی رو برای خواننده های خودش ایجاد کرده.