نوشتن و توصیف زندگی یا ساختن تصویر ذهنی از لحظه هاش مهارت خاصی نمی خواهد، فقط کافیه حس هر لحظه رو توی کلمات خلاصه کرد.

وبلاگ «زندگیمون قصه نیست و نبود» با سادگی فوق العاده ای لحظه های زندگی رو توصیف کرده و جذابیت های اون رو به رشته تحریر درآورده.