نویسنده وبلاگ «دوران تنهایی» در زمینه شعر و ادبیات و معرفی اثار برتر نویسندگان و همینطور انتشار دلنوشته های خاص خودش، تلاش بی نظیری داشته.