گوته معتقد است ادبیات فارسی، یکی از چهار ارکان ادبیات بشر است.

شعر و ادبیات فارسی با پیشینه تاریخی هزار و صد ساله از بزرگترین افتخارات ایران و ایرانیست.


توی وبلاگ «شعرهای فارسی» با تنوع شاعران و ادبیات مختلف میشه برای ساعتها در دنیای شعرهای خیال انگیز گم شد.

 

روز مولانا را به تمام عاشقان شعر و ادبیات فارسی تبریک میگوییم.